Disclaimer

Hoewel door I’ll manage de uiterste zorg wordt nagestreefd bij de samenstelling van deze site en al het redelijke wordt gedaan om de site te beveiligen, sluit I’ll manage iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

De I’ll manage-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van I’ll manage liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van I’ll manage.

I’ll manage is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. I’ll manage geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Tevens is I’ll manage niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van I’ll manage die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is I’ll manage in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.