Een voorbeeld uit de praktijk

Opdracht deel 1:
het verzorgen, opzetten en stroomlijnen van de afdeling maintenance, zowel E&I als WTB. Het schrijven/verbeteren en invoeren van werkprocessen, opzetten werkpakkettensysteem, opzetten minor-maintenance systeem, finetuning integrale planning naar operations, opleiden van contractors en het vaste personeel alsmede verzorgen van de automatisering van diverse processen. Deels financieel verantwoordelijk voor deze projecten. Tevens fungeren als verbinder tussen de diverse afdelingen.

Opdracht deel 2:
draaiboeken schrijven voor grote projecten en deze oplijnen, waaronder enkele grote stops, opzetten en leiden van een pilot “functietesten met PDA” en koppeling SAP met de firma SPIE.

Opdracht deel 3:
het herschrijven van het refurbischment proces en het werkbaar maken in SAP.

Opdracht deel 4:
het schrijven van een plan van aanpak voor herstructurering magazijnen, maken van een GAP-analyse en kostenanalyse. Executie en oplevering van het project “herstructurering magazijnen”.